Grillo Natuursteen BV Huissen Maatwerk in (natuur)steen

Grillo Natuursteen BV Huissen High-tech fabriek

Grillo Natuursteen BV Huissen Ruim 100 jaar ervaring

“De aarde hebben we in bruikleen, daarom moeten wij hier verstandig mee omgaan om nieuwe generaties een toekomst te bieden”.
Grillo Natuursteen BV Huissen

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin. Bron: MVO Nederland.

Natuursteen blad op maat maken fabriek Grillo Natuursteen
Grillo Natuursteen keramiek composiet
Randafwerking op-maat-natuursteen-keukenblad-grillo-natuursteen

GRILLO Natuursteen omarmt de vorm van ondernemen gericht op duurzaamheid, waarbij de economische prestaties, de sociale kant en de ecologische randvoorwaarden tegen elkaar worden afgewogen. Wij geloven dat deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

GRILLO Natuursteen werkt alleen samen met producenten die zorgdragen voor de veiligheid van werknemers in fabrieken en kunnen waarborgen dat zij geen gebruik maken van kinderarbeid. In deze brief leest u de verklaring van onze fabrikant waarin zij aangeven geen kinderarbeid te dulden en te gebruiken.

De balans tussen de 3-P’s (People, Profit & Planet) wordt door ons uitgedragen binnen alle disciplines in onze organisatie. Processen zijn geoptimaliseerd en waar mogelijk geautomatiseerd. Zo streven we naar een optimaal werkklimaat door te letten op de fysieke belasting bij interne en externe transporten, is er een stof-afzuigsysteem op de werkplek en beschikken we over een modern waterzuiveringssysteem in de fabriek. Naast dat we gebruik maken van veel daglichttoetreding in onze hallen en showroom gebruiken wij ook zeer zuinige LED verlichting om zo het energieverbruik zo laag mogelijk te houden.